KépzésekKedves Látogatónk!

Üdvözöljük a Családbarát Ország Nonprofit Közhasznú Kft. (CSBO) képzési és oktatásszervezési portálján. Ezen az oldalon rövid leírásokban tájékoztatjuk képzéseinkről, amelyekre portálunkon keresztül elektronikus úton jelentkezhet. Ha valamely képzésünk felkeltette érdeklődését, a táblázatba kattintva megjelenik a regisztráció/bejelentkezés oldal. Regisztrációt/bejelentkezést követően megtekintheti az Ön szakterületének megfelelő képzéseink részletes adatait, és elindíthatja jelentkezését. Az oldal tartalma változik, kérjük, kísérje figyelemmel.


Köszönjük:
CSBO Képzésszervezés

Képzés azonosító
Képzés rövid neve
Képzés címe
Engedélyszám
Rövid leírása
CSBO-00001Tipikus és eltérő fejlődésA tipikus fejlődés jellemzői, az eltérő fejlődésmenet figyelemfelkeltő jelei a korai életkorban - ágazatközi együttműködést segítő képzés.SE-TK/2019.II/00066A szabadon választható akkreditált elméleti továbbképzési tanfolyamunk a gyermekek tipikus- és az eltérő fejlődésmenetéről való egységes tudás és egységes szemlélet kialakítását célozza, eszközöket adva a szakemberek kezébe, hogyan segítsék a szülőket abban, hogy megfelelő támogatást tudjanak nyújtani gyermekük testi-lelki fejlődéséhez, és egyben lehetőséget teremtve az ágazatközi kommunikációra. A szakmai tartalom 5 napra (3+2 napos blokkra) tagolódik, életkoronként párhuzamosan feldolgozva a tipikus és az eltérő fejlődés jellemzőit. Módszerei: előadások, a résztvevők előzetes tudására építő gyakorlatok, esetmegbeszélések. Ezek adnak lehetőséget a saját élmény megszerzésére, a horizontális tanulásra. A tartalmi feldolgozás a perinatális időszaktól a gyermekek 6 éves koráig tart. A továbbképzés záró ellenőrzési módja írásbeli teszt, mely 20 tesztkérdést tartalmaz a 40 óra képzés ismereteire vonatkozóan. Az értékelés szempontjai: A tipikus gyermeki fejlődés ismerete. Az atipikus fejlődésmenet figyelemfelhívó jeleinek ismerete. Kommunikációs stílus jellemzői és hatásuk. Ágazati fókuszok a kora gyermekkori intervencióban. Megfelelt értékelés feltétele a legalább 70 %-os teljesítmény. A vizsgáztatásért felelős személy: Dr Lábadi Beatrix - PTE BTK Pszichológia Intézet Egyetemi adjunktus
CSBO-00002Tipikus és eltérő fejlődésA tipikus fejlődés jellemzői, az eltérő fejlődésmenet figyelemfelkeltő jelei a korai életkorban - ágazatközi együttműködést segítő képzés9/109/2018Az akkreditált pedagógus-továbbképzési programot a kora gyermekkori intervenciós ellátórendszerben dolgozó, köznevelési területről érkező óvodapedagógus, gyógypedagógus, konduktor, fejlesztő pedagógus, szociálpedagógus, pszichológus, iskolaátmenetet segítő tanító szakemberek számára ajánljuk. A képzés célja, hogy a kora gyermekkori intervencióban közreműködő szakemberek egységes szemléletben ismerjék meg a gyermeki fejlődés tipikustól eltérő jegyeit, a környezet fejlődésre gyakorolt hatását. A képzés időtartama 40 tanóra, jellemzően 5 oktatási nap. Formája tanfolyam (kontakt tanórás képzés). A továbbképzést sikeresen teljesítők 40 továbbképzési pontról tanúsítványt szerezhetnek.
CSBO-00003Tipikus és eltérő fejlődésA tipikus fejlődés jellemzői, az eltérő fejlődésmenet figyelemfelkeltő jelei a korai életkorban - ágazatközi együttműködést segítő képzésSZOC-Munk-CSBO-T-13/2018A minősített szociális továbbképzési programot elsősorban a kora gyermekkori intervenciós ellátórendszerben dolgozó gyermekvédelmi, gyermekjóléti és szociális, valamint az egészségügyi (gyermek ápolás és gondozás, mozgásterápia és fizioterápia, szülészeti ellátás, védőnői ellátás, rehabilitációs és életvezetést támogató, dietetika szakmacsoportok) terület szakemberei számára ajánljuk. Gyermekjóléti szolgáltatások területén kisgyermeknevelő, szaktanácsadó, gyógypedagógus munkakörben foglalkoztatottak számára a képzés munkakörhöz kötött továbbképzésnek számít. A képzés célja, hogy a kora gyermekkori intervencióban közreműködő szakemberek egységes szemléletben ismerjék meg a gyermeki fejlődés tipikustól eltérő jegyeit. A képzés időtartama 40 tanóra, jellemzően 5 oktatási nap. Formája szakmai tanfolyam (kontakt tanórás képzés). A továbbképzést sikeresen teljesítők 40 továbbképzési pontról Igazolást szerezhetnek.
CSBO-00006Megfigyelés és állapotmegismerésMegfigyelés és állapotmegismerés kora gyermekkorban (Felkészítés a fejlődési zavarok korai azonosítására)9/158/2018Az akkreditált pedagógus-továbbképzési programot elsősorban pedagógiai szakszolgálatban dolgozó gyógypedagógus, pszichológus, konduktor, gyógytornász, gyógytestnevelő szakemberek számára ajánljuk. A továbbképzés bevezető részében a résztvevők általános ismereteket szereznek az állapotmegismerés folyamatáról, hangsúlyozva a klasszifikáló, kategorizáló diagnosztikától a korszerű állapotmegismerésig ívelő szemléletváltást. A továbbképzés további tematikai egységeit a fejlődési zavarok egyes területei szerint definiálják. A fókuszban a szenzoros és szenzomotoros zavarok, a mozgászavarok, a globális fejlődési zavar, az intellektuális képességzavar, valamint a figyelemhiányos/hiperaktivitás-zavar tüneteit mutató kisgyermekek megfigyelése, a kommunikációs nehézségeket, nyelvfejlődési késést mutató kisgyermekek, az autizmusspektrum-zavar, érzékszervi fogyatékosságok állapotmegismerésének aktuális kérdései állnak. A képzés időtartama 30 tanóra, jellemzően 3 oktatási nap. Formája tanfolyam (kontakt tanórás képzés). A továbbképzést sikeresen teljesítők 30 továbbképzési pontról tanúsítványt szerezhetnek.
CSBO-00007Felismerés és támogatás„Felismerés és támogatás" - a kora gyermekkori intervencióról. Felsőfokú végzettséggel nem rendelkező szakemberek képzéseSZOC-Munk-CSBO-T-12/2018A minősített szociális továbbképzési programot elsősorban a szociális ágazatban és a köznevelés területén dolgozó, felsőfokú alapvégzettséggel (BSc, MSc) nem rendelkező, a kora gyermekkori intervencióban részt vevő szakemberek számára ajánljuk. Többek között bölcsődei szakgondozók, csecsemő- és kisgyermekgondozók és nevelők, bölcsődei dajkák, bölcsődei szolgáltatást nyújtó szakemberek, gyógypedagógiai asszisztensek, pedagógiai asszisztensek, gyógypedagógiai segítő munkatársak, gyermekotthoni asszisztensek, szociális asszisztensek, gondozók, gyermekfelügyelők, ápolók számára. Gyermekjóléti szolgáltatások területén kisgyermeknevelő munkakörben foglalkoztatottak számára a képzés munkakörhöz kötött továbbképzésnek számít. A továbbképzés a fogalmak tisztázásával kezdve elméleti áttekintést nyújt a kora gyermekkori intervenció tevékenységrendszeréről, a tipikus fejlődésmenet jellemzőiről, az eltérések jelzőtüneteiről és az érintettek köréről. Betekintést ad más ágazatok kora gyermekkori intervencióban betöltött szerepébe, tárgyalja a védőnői jelzőrendszer szerepét és a pedagógiai szakszolgálatok diagnosztikai tevékenységének működését, a gyógypedagógiai tanácsadás jelentőségét A képzés időtartama 30 tanóra, jellemzően 3 oktatási nap. Formája szakmai tanfolyam (kontakt tanórás képzés). A továbbképzést sikeresen teljesítő, szociális ágazatban dolgozó szakemberek 30 továbbképzési pontról Igazolást szerezhetnek.
CSBO-00009A gyermekvédelmi jelzőrendszeri tagok együttműködésének elősegítéseA gyermekvédelmi jelzőrendszeri tagok együttműködésének elősegítése. A kapcsolati erőszak és az emberkereskedelem okozta ártalmak azonosítása és kezeléseSZOC-Munk-CSBO-T-19/2018A minősített szociális továbbképzési programot a gyermekvédelmi jelzőrendszer összes tagjának ajánljuk, hiszen célja a kapcsolati erőszak és bántalmazás, az emberkereskedelem hatékonyabb felismerése, az ismeretbővítés, az információcsere, együttműködés és felelősségvállalás fejlesztése. Gyakorlatorientált, esetközpontú képzés, mely a jelzőrendszer kompetencia szintű együttműködésének elősegítését célozza. Kisgyermeknevelőknek munkakörhöz kötött továbbképzésként minősített tanfolyam. Ajánljuk védőnőknek, háziorvosoknak, házi gyermekorvosoknak, személyes gondoskodást nyújtó szolgáltatóknak, családsegítőknek és –gondozóknak, esetmenedzsereknek, jelzőrendszeri felelősöknek, gyámhivatali ügyinézőknek, rendőröknek, bíróknak, ügyészeknek, gyermekjogi képviselőknek, gyermek- és ifjúságvédelmi felelősöknek, pártfogóknak, alapítványok és egyházak munkatársainak egyaránt - az 1997. évi XXXI. gyermekvédelmi tv. 17. §-ban felsorolt jelzőrendszeri tagoknak. A képzés két részből áll: 16 óra otthon elvégezhető online tananyagból és 24 gyakorlati órából (3 oktatási nap), zárása online teszt. Formája szakmai tanfolyam, melyet sikeresen elvégzők 40 pontról kapnak igazolást (szociális ágazatban dolgozók, ügyészek is).
CSBO-00010Gyógypedagógiai tanácsadás, korai fejlesztésA kora gyermekkori családközpontú tanácsadás és intervenció interdiszciplináris megközelítésben (ágazatok közötti együttműködés)9/110/2018Az akkreditált továbbképzési programot a pedagógiai szakszolgálatoknál, illetve pedagógiai szakszolgálati feladatokat ellátó intézményekben dolgozó, a kora gyermekkori intervencióban résztvevő, iskoláskor előtti gyermekekkel és családjaikkal foglalkozó gyógypedagógus, konduktor, logopédus, gyógytornász, orvos, szociálpedagógus, bármely pedagógiai szakszolgálati tevékenységet ellátó pszichológus (a pszichológus szakképzettség megszerzéséhez szükséges tanulmányok igazolt megkezdése is elfogadható) szakembereknek ajánljuk. Cél, hogy a résztvevők minél hatékonyabban támogassák az érintett szülőket, családokat a szülők kompetenciaérzésének növelésével, a szülő-szakember kapcsolat tudatos alakításának segítéséve. Az ellátottak segítése a gyermek készségeinek, képességeinek fejlesztésén túl a családi működésbe ágyazottság révén közvetve a gyermek fejlődésére is hatást gyakorolhasson. A továbbképzés konkrét tudáshoz juttatja a résztvevőket a korai intervenciós munka gyakorlati témakörében, segíti a szakmai tudatosságuk és szakmai kompetenciájuk megélését és alakítását, ezáltal képesek lesznek kapcsolódni egy olyan interdiszciplináris team munkájához, melyben végzettségüknek megfelelően részt tudnak venni az eltérő fejlődés felismerésében, a korai segítségnyújtást igénylő gyermekek megfigyelésében, fejlesztésében, gondozásában. A képzés időtartama 30 tanóra, jellemzően 3 oktatási nap. tanfolyam (kontakt tanórás képzés). A résztvevők 30 továbbképzési pontról tanúsítványt kapnak.
CSBO-00011Gyógypedagógiai tanácsadás, korai fejlesztésA kora gyermekkori családközpontú tanácsadás és intervenció interdiszciplináris megközelítésben (ágazatok közötti együttműködés)SZOC-Munk-CSBO-T-14/2018A 30 órás továbbképzés célja, hogy a szociális ágazatban dolgozó felsőfokú alapvégzettséggel rendelkező, a kora gyermekkori intervencióban résztvevő, illetve annak érintettjeivel kapcsolatban álló, iskoláskor előtti gyermekekkel és családjaikkal foglalkozó szakembere elsősorban: pszichológusok, gyógpedagógusok, kisgyermeknevelők, mentálhigiénés szakemberek, családsegítő, családgondozó, esetmenedzser, tanácsadó munkatársak - a megszerzett ismeretek és az elsajátított tudás révén minél hatékonyabban témogassák az érintett szülőket, családokat, növelve ezáltal a szülők kompetenciaélményét és segítsék a szülő-szakember kapcsolat tudatos alakítását. Az ellátottak segítése ne csak a gyermek készséginek, képességeinek fejlesztésére terjedjen ki, hanem a családi működésbe ágyazottsága révén közvetve is hatást gyakorolhasson a gyermek fejlődésére. Célunk továbbá, hogy konkrét tudáshoz segítsük a képzés résztvevőit a korai intervenciós munka gyakorlati témakörében, hozzásegítsük őket szakmai tudatosságuk és kompetenciájuk megéléséhez és alakításához.
CSBO-00012Gyógypedagógiai tanácsadás, korai fejlesztésA kora gyermekkori családközpontú tanácsadás és intervenció interdiszciplináris megközelítésben (ágazatok közötti együttműködés)SZTK-A-13298/2019Célunk, hogy konkrét tudáshoz segítsük a képzés résztvevőit a korai intervenciós munka gyakorlati témakörében, hozzásegítsük őket szakmai tudatosságuk és kompetenciájuk megéléséhez és alakításához. A tanfolyam hozzásegíti a résztvevőket ahhoz, hogy az új elméleti és gyakorlati ismeretek, módszerek segítségével képesek legyenek kapcsolódni egy olyan interdiszciplináris team munkájához, melyben végzettségüknek megfelelően részt tudnak venni az eltérő fejlődés felismerésében, a korai segítségnyújtást igénylő gyermekek megfigyelésében, fejlesztésében, gondozásában. Képesek legyenek támogatni a szülőkkel való eredményes kommunikációt, a családok ellátásba kerülését és a gyermekeket kísérő szakemberek munkáját, az ellátásban érintett többi ágazat szereplőivel történő együttműködést. A továbbképzés attitűdformáló elemei az eltérő fejlődésű gyermekeket befogadó gyakorlatot támogatják a kisgyermekeket ellátó intézményekben. A tematikai egységekben szerepel a tanácsadás folyamatának, és a konzultációs beavatkozás jellemzőinek megismertetése. Kiemelt szerepet kap a releváns családterápiás összefüggések, a szolgáltatást igénybe vevők jellegzetes családdinamikai működésének megismerése is.
CSBO-00013Pedagógiai tanácsadásA pedagógiai tanácsadás szerepe a kora gyermekkori intervencióban9/34/2018Az akkreditált továbbképzési programot az óvodában, EGYMI-ben, egységes óvoda-bölcsődében, bölcsődében dolgozó óvodapedagógusoknak, gyógypedagógusoknak, konduktoroknak, logopédusoknak, pszichológusoknak és felsőfokú végzettséggel rendelkező kisgyermeknevelő munkakörben foglalkoztatott szakemberek ajánljuk. A továbbképzést sikeresen elvégző szakemberek a továbbképzés végére ismerik a pedagógiai tanácsadás szerepét, helyét és jelentőségét a bölcsődei/óvodai nevelésben. Ismerik az egyéni tanácsadás menetét és módszereit. Alapismeretekkel rendelkeznek a szülőcsoportos beszélgetések tervezéséhez és levezetéséhez. Ismerik saját kompetenciahatáraikat, és tájékozottak a tanácsadás etikai kérdéseiben. Mindennapi pedagógiai gyakorlatukba képesek beépíteni a pedagógiai tanácsadás elemeit, támogatva a szülőket szülői szerepükben és a gyermekek fejlődésének elősegítésében. A szakszerű kora gyermekkori intervenció területén képesek szakmaközi együttműködésekre. A képzés időtartama 30 tanóra, jellemzően 3 oktatási nap. Formája tanfolyam (kontakt tanórás képzés). A továbbképzést sikeresen teljesítők 30 továbbképzési pontról tanúsítványt szerezhetnek.
Figyelem!
Figyelem!
Figyelem! Biztosan kilép?