KépzésekKedves Látogatónk!

Üdvözöljük a Családbarát Ország Nonprofit Közhasznú Kft. (CSBO) képzési és oktatásszervezési portálján. Ezen az oldalon rövid leírásokban tájékoztatjuk képzéseinkről, amelyekre portálunkon keresztül elektronikus úton jelentkezhet. Ha valamely képzésünk felkeltette érdeklődését, a táblázatba kattintva megjelenik a regisztráció/bejelentkezés oldal. Regisztrációt/bejelentkezést követően megtekintheti az Ön szakterületének megfelelő képzéseink részletes adatait, és elindíthatja jelentkezését. Az oldal tartalma változik, kérjük, kísérje figyelemmel.


Köszönjük:
CSBO Képzésszervezés

Képzés azonosító
Képzés rövid neve
Képzés címe
Engedélyszám
Rövid leírása
CSBO-00002Tipikus és eltérő fejlődésA tipikus fejlődés jellemzői, az eltérő fejlődésmenet figyelemfelkeltő jelei a korai életkorban - ágazatközi együttműködést segítő képzés9/109/2018Az akkreditált pedagógus-továbbképzési programot a kora gyermekkori intervenciós ellátórendszerben dolgozó, köznevelési területről érkező óvodapedagógus, gyógypedagógus, konduktor, fejlesztő pedagógus, szociálpedagógus, pszichológus, iskolaátmenetet segítő tanító szakemberek számára ajánljuk. A képzés célja, hogy a kora gyermekkori intervencióban közreműködő szakemberek egységes szemléletben ismerjék meg a gyermeki fejlődés tipikustól eltérő jegyeit, a környezet fejlődésre gyakorolt hatását. A képzés időtartama 40 tanóra, jellemzően 5 oktatási nap. Formája tanfolyam (kontakt tanórás képzés). A továbbképzést sikeresen teljesítők 40 továbbképzési pontról tanúsítványt szerezhetnek.
CSBO-00003Tipikus és eltérő fejlődésA tipikus fejlődés jellemzői, az eltérő fejlődésmenet figyelemfelkeltő jelei a korai életkorban - ágazatközi együttműködést segítő képzésSZOC-Munk-CSBO-T-13/2018A minősített szociális továbbképzési programot elsősorban a kora gyermekkori intervenciós ellátórendszerben dolgozó gyermekvédelmi, gyermekjóléti és szociális, valamint az egészségügyi (gyermek ápolás és gondozás, mozgásterápia és fizioterápia, szülészeti ellátás, védőnői ellátás, rehabilitációs és életvezetést támogató, dietetika szakmacsoportok) terület szakemberei számára ajánljuk. Gyermekjóléti szolgáltatások területén kisgyermeknevelő, szaktanácsadó, gyógypedagógus munkakörben foglalkoztatottak számára a képzés munkakörhöz kötött továbbképzésnek számít. A képzés célja, hogy a kora gyermekkori intervencióban közreműködő szakemberek egységes szemléletben ismerjék meg a gyermeki fejlődés tipikustól eltérő jegyeit. A képzés időtartama 40 tanóra, jellemzően 5 oktatási nap. Formája szakmai tanfolyam (kontakt tanórás képzés). A továbbképzést sikeresen teljesítők 40 továbbképzési pontról Igazolást szerezhetnek.
CSBO-00013Pedagógiai tanácsadásA pedagógiai tanácsadás szerepe a kora gyermekkori intervencióban9/34/2018Az akkreditált továbbképzési programot az óvodában, EGYMI-ben, egységes óvoda-bölcsődében, bölcsődében dolgozó óvodapedagógusoknak, gyógypedagógusoknak, konduktoroknak, logopédusoknak, pszichológusoknak és felsőfokú végzettséggel rendelkező kisgyermeknevelő munkakörben foglalkoztatott szakemberek ajánljuk. A továbbképzést sikeresen elvégző szakemberek a továbbképzés végére ismerik a pedagógiai tanácsadás szerepét, helyét és jelentőségét a bölcsődei/óvodai nevelésben. Ismerik az egyéni tanácsadás menetét és módszereit. Alapismeretekkel rendelkeznek a szülőcsoportos beszélgetések tervezéséhez és levezetéséhez. Ismerik saját kompetenciahatáraikat, és tájékozottak a tanácsadás etikai kérdéseiben. Mindennapi pedagógiai gyakorlatukba képesek beépíteni a pedagógiai tanácsadás elemeit, támogatva a szülőket szülői szerepükben és a gyermekek fejlődésének elősegítésében. A szakszerű kora gyermekkori intervenció területén képesek szakmaközi együttműködésekre. A képzés időtartama 30 tanóra, jellemzően 3 oktatási nap. Formája tanfolyam (kontakt tanórás képzés). A továbbképzést sikeresen teljesítők 30 továbbképzési pontról tanúsítványt szerezhetnek.
CSBO-00014Pedagógiai tanácsadásA pedagógiai tanácsadás szerepe a kora gyermekkori intervencióbanSZOC-Munk-CSBO-T-15/2018A különböző elméletalkotók, mind a pszichológia mind a neveléstudomány területén egyetértenek abban, hogy a kora gyermekkori fejlődésnek az egész személyiségfejlődést befolyásoló, meghatározó szerepe van. A szülők azonban nagyon ritkán kapnak felkészítést arra, hogy mit tehetnek azért, hogy ebben a szenzitív periódusban a legmegfelelőbb személyi és tárgyi környezetet biztosítsák gyermekük számára, illetve hová fordulhatnak, ha valami problémát észlelnek. A kora gyermekkori neveléssel foglalkozó szakemberek – kiemelten a kisgyermeknevelők és az óvodapedagógusok – szakértői annak, hogy hogyan lehet a kora gyermekkori fejlődést támogatni, optimális esetben a kiemelt figyelmet igénylő gyermekcsoportok ellátásáról is vannak információik. Fontos, hogy ezt a szakmai tudást a szülőkkel is meg tudják osztani, képesek legyenek a családi nevelés segítésére. A hagyományos képzések erre a segítő, támogató szerepre még nem készítették fel a kora gyermekkori neveléssel foglalkozó szakembereket, képzésünk célja ezt a hiátust csökkenteni, módszertani tudással támogatni a szakembereket, hogy minél hatékonyabban tudják a szülőket támogatni.
CSBO-00006Megfigyelés és állapotmegismerésMegfigyelés és állapotmegismerés kora gyermekkorban (Felkészítés a fejlődési zavarok korai azonosítására)9/158/2018Az akkreditált pedagógus-továbbképzési programot elsősorban pedagógiai szakszolgálatban dolgozó gyógypedagógus, pszichológus, konduktor, gyógytornász, gyógytestnevelő szakemberek számára ajánljuk. A továbbképzés bevezető részében a résztvevők általános ismereteket szereznek az állapotmegismerés folyamatáról, hangsúlyozva a klasszifikáló, kategorizáló diagnosztikától a korszerű állapotmegismerésig ívelő szemléletváltást. A továbbképzés további tematikai egységeit a fejlődési zavarok egyes területei szerint definiálják. A fókuszban a szenzoros és szenzomotoros zavarok, a mozgászavarok, a globális fejlődési zavar, az intellektuális képességzavar, valamint a figyelemhiányos/hiperaktivitás-zavar tüneteit mutató kisgyermekek megfigyelése, a kommunikációs nehézségeket, nyelvfejlődési késést mutató kisgyermekek, az autizmusspektrum-zavar, érzékszervi fogyatékosságok állapotmegismerésének aktuális kérdései állnak. A képzés időtartama 30 tanóra, jellemzően 3 oktatási nap. Formája tanfolyam (kontakt tanórás képzés). A továbbképzést sikeresen teljesítők 30 továbbképzési pontról tanúsítványt szerezhetnek.
CSBO-00018Ágazatközi esetmegbeszélő csoportÁgazatközi esetmegbeszélő csoport a kora gyermekkori intervencióban dolgozó szakemberek számára575/121/2017 Az akkreditált pedagógus-továbbképzési programot elsősorban a kora gyermekkori intervenció területén érintett, köznevelési területről érkező óvodapedagógus, gyógypedagógus, logopédus, fejlesztő pedagógus, pszichológus, konduktor, szociálpedagógus szakemberek számára ajánljuk. A képzés célja, hogy a kora gyermekkori intervencióban közreműködő szakemberek egységes szemléletben ismerjék meg az ágazatközi esetmegbeszélés módszerét, lépéseit és technikáit, a kora gyermekkori intervencióban megjelenő ellátási gyermekutakat, az érintett ágazatok szereplőit, az együttműködés lehetőségeit. A képzés időtartama 48 tanóra, jellemzően 12 oktatási nap (havi 1-2 alkalom). Formája tanfolyam (kontakt tanórás képzés). A továbbképzést sikeresen teljesítők 48 továbbképzési pontról tanúsítványt szerezhetnek.
CSBO-00017Ágazatközi szupervíziós csoportÁgazatközi szupervíziós csoport a kora gyermekkori intervencióban dolgozó szakemberek számára575/120/2017Az akkreditált pedagógus-továbbképzési programot elsősorban a kora gyermekkori intervenció területén érintett, köznevelési területről érkező óvodapedagógus, gyógypedagógus, konduktor, gyógytestnevelő, logopédus, pszichológus, pszichopedagógus, szociálpedagógus, fejlesztő pedagógus szakemberek számára ajánljuk. A képzés célja, hogy fejlődjön, erősödjön a résztvevők szakmai önismerete, önreflektivitása. Erősödjön az együttműködési készség az iskoláskor előtti gyermekek intervenciójában a különböző ágazatokban dolgozó szakemberekkel. Ismerjék meg, és tudatosítsák saját és mások kompetenciáit, kompetenciahatárait. A képzés időtartama 48 tanóra, jellemzően 12 oktatási nap (havi egy alkalom). Formája tanfolyam (kontakt tanórás képzés). A továbbképzést sikeresen teljesítők 48 továbbképzési pontról tanúsítványt szerezhetnek.
CSBO-00007Felismerés és támogatás„Felismerés és támogatás" - a kora gyermekkori intervencióról. Felsőfokú végzettséggel nem rendelkező szakemberek képzéseSZOC-Munk-CSBO-T-12/2018A minősített szociális továbbképzési programot elsősorban a szociális ágazatban és a köznevelés területén dolgozó, felsőfokú alapvégzettséggel (BSc, MSc) nem rendelkező, a kora gyermekkori intervencióban részt vevő szakemberek számára ajánljuk. Többek között bölcsődei szakgondozók, csecsemő- és kisgyermekgondozók és nevelők, bölcsődei dajkák, bölcsődei szolgáltatást nyújtó szakemberek, gyógypedagógiai asszisztensek, pedagógiai asszisztensek, gyógypedagógiai segítő munkatársak, gyermekotthoni asszisztensek, szociális asszisztensek, gondozók, gyermekfelügyelők, ápolók számára. Gyermekjóléti szolgáltatások területén kisgyermeknevelő munkakörben foglalkoztatottak számára a képzés munkakörhöz kötött továbbképzésnek számít. A továbbképzés a fogalmak tisztázásával kezdve elméleti áttekintést nyújt a kora gyermekkori intervenció tevékenységrendszeréről, a tipikus fejlődésmenet jellemzőiről, az eltérések jelzőtüneteiről és az érintettek köréről. Betekintést ad más ágazatok kora gyermekkori intervencióban betöltött szerepébe, tárgyalja a védőnői jelzőrendszer szerepét és a pedagógiai szakszolgálatok diagnosztikai tevékenységének működését, a gyógypedagógiai tanácsadás jelentőségét A képzés időtartama 30 tanóra, jellemzően 3 oktatási nap. Formája szakmai tanfolyam (kontakt tanórás képzés). A továbbképzést sikeresen teljesítő, szociális ágazatban dolgozó szakemberek 30 továbbképzési pontról Igazolást szerezhetnek.
CSBO-00010Gyógypedagógiai tanácsadás, korai fejlesztésA kora gyermekkori családközpontú tanácsadás és intervenció interdiszciplináris megközelítésben (ágazatok közötti együttműködés)9/110/2018Az akkreditált továbbképzési programot a pedagógiai szakszolgálatoknál, illetve pedagógiai szakszolgálati feladatokat ellátó intézményekben dolgozó, a kora gyermekkori intervencióban résztvevő, iskoláskor előtti gyermekekkel és családjaikkal foglalkozó gyógypedagógus, konduktor, logopédus, gyógytornász, orvos, szociálpedagógus, bármely pedagógiai szakszolgálati tevékenységet ellátó pszichológus (a pszichológus szakképzettség megszerzéséhez szükséges tanulmányok igazolt megkezdése is elfogadható) szakembereknek ajánljuk. Cél, hogy a résztvevők minél hatékonyabban támogassák az érintett szülőket, családokat a szülők kompetenciaérzésének növelésével, a szülő-szakember kapcsolat tudatos alakításának segítéséve. Az ellátottak segítése a gyermek készségeinek, képességeinek fejlesztésén túl a családi működésbe ágyazottság révén közvetve a gyermek fejlődésére is hatást gyakorolhasson. A továbbképzés konkrét tudáshoz juttatja a résztvevőket a korai intervenciós munka gyakorlati témakörében, segíti a szakmai tudatosságuk és szakmai kompetenciájuk megélését és alakítását, ezáltal képesek lesznek kapcsolódni egy olyan interdiszciplináris team munkájához, melyben végzettségüknek megfelelően részt tudnak venni az eltérő fejlődés felismerésében, a korai segítségnyújtást igénylő gyermekek megfigyelésében, fejlesztésében, gondozásában. A képzés időtartama 30 tanóra, jellemzően 3 oktatási nap. tanfolyam (kontakt tanórás képzés). A résztvevők 30 továbbképzési pontról tanúsítványt kapnak.
CSBO-00064Gyógypedagógiai tanácsadás, korai fejlesztésA kora gyermekkori családközpontú tanácsadás és intervenció interdiszciplináris megközelítésben (ágazatok közötti együttműködés)9/110/2018Az akkreditált továbbképzési programot a pedagógiai szakszolgálatoknál, illetve pedagógiai szakszolgálati feladatokat ellátó intézményekben dolgozó, a kora gyermekkori intervencióban résztvevő, iskoláskor előtti gyermekekkel és családjaikkal foglalkozó gyógypedagógus, konduktor, logopédus, gyógytornász, orvos, szociálpedagógus, bármely pedagógiai szakszolgálati tevékenységet ellátó pszichológus (a pszichológus szakképzettség megszerzéséhez szükséges tanulmányok igazolt megkezdése is elfogadható) szakembereknek ajánljuk. Cél, hogy a résztvevők minél hatékonyabban támogassák az érintett szülőket, családokat a szülők kompetenciaérzésének növelésével, a szülő-szakember kapcsolat tudatos alakításának segítéséve. Az ellátottak segítése a gyermek készségeinek, képességeinek fejlesztésén túl a családi működésbe ágyazottság révén közvetve a gyermek fejlődésére is hatást gyakorolhasson. A továbbképzés konkrét tudáshoz juttatja a résztvevőket a korai intervenciós munka gyakorlati témakörében, segíti a szakmai tudatosságuk és szakmai kompetenciájuk megélését és alakítását, ezáltal képesek lesznek kapcsolódni egy olyan interdiszciplináris team munkájához, melyben végzettségüknek megfelelően részt tudnak venni az eltérő fejlődés felismerésében, a korai segítségnyújtást igénylő gyermekek megfigyelésében, fejlesztésében, gondozásában. A képzés időtartama 30 tanóra, jellemzően 3 oktatási nap. tanfolyam (kontakt tanórás képzés). A résztvevők 30 továbbképzési pontról tanúsítványt kapnak.
Figyelem!
Figyelem!
Figyelem! Biztosan kilép?