KépzésekKedves Látogatónk!

Üdvözöljük a Családbarát Ország Nonprofit Közhasznú Kft. (CSBO) képzési és oktatásszervezési portálján. Ezen az oldalon rövid leírásokban tájékoztatjuk képzéseinkről, amelyekre portálunkon keresztül elektronikus úton jelentkezhet. Ha valamely képzésünk felkeltette érdeklődését, a táblázatba kattintva megjelenik a regisztráció/bejelentkezés oldal. Regisztrációt/bejelentkezést követően megtekintheti az Ön szakterületének megfelelő képzéseink részletes adatait, és elindíthatja jelentkezését. Az oldal tartalma változik, kérjük, kísérje figyelemmel.


Köszönjük:
CSBO Képzésszervezés

Képzés azonosító
Képzés rövid neve
Képzés címe
Engedélyszám
Rövid leírása
CSBO-00001A tipikus és eltérő fejlődésA tipikus fejlődés jellemzői, az eltérő fejlődésmenet figyelemfelkeltő jelei a korai életkorban - ágazatközi együttműködést segítő képzés.SE-TK/2019.II/00066A minősített szociális továbbképzési programot elsősorban a kora gyermekkori intervenció területén éríntett gyermekvédelmi, gyermekjóléti és szociális szakemberek számára ajánljuk. A képzés célja, hogy a kora gyermekkori intervencióban közreműködő szakemberek egységes szemléletben ismerjék meg az ágazatközi esetmegbeszélés módszerét, lépéseit és technikáit; a kora gyermekkori intervencióban megjelenő ellátási gyermekutakat, az érintett ágazatok szereplőit, az együttműködési folyamatban érintett szakterületek lehetőségeit; fejlődjenek reflexiós és önreflexiós készségeik, valamint sajátítsák el az asszertív kommunikáció alapelveit. A képzés időtartama 48 tanóra, 12 oktatási nap (havi egy alkalom). Formája szakmai személyiségfejlesztő foglalkozás (kontakt tanórás képzés). A továbbképzést sikeresen teljesítők 35 továbbképzési pontról Igazolást szerezhetnek.
CSBO-00002Tipikus és eltérő fejlődésA tipikus fejlődés jellemzői, az eltérő fejlődésmenet figyelemfelkeltő jelei a korai életkorban - ágazatközi együttműködést segítő képzés9/109/2018Az akkreditált pedagógus-továbbképzési programot a kora gyermekkori intervenciós ellátórendszerben dolgozó, köznevelési területről érkező óvodapedagógus, gyógypedagógus, konduktor, fejlesztő pedagógus, szociálpedagógus, pszichológus, iskolaátmenetet segítő tanító szakemberek számára ajánljuk. A képzés célja, hogy a kora gyermekkori intervencióban közreműködő szakemberek egységes szemléletben ismerjék meg a gyermeki fejlődés tipikustól eltérő jegyeit, a környezet fejlődésre gyakorolt hatását. A képzés időtartama 40 tanóra, jellemzően 5 oktatási nap. Formája tanfolyam (kontakt tanórás képzés). A továbbképzést sikeresen teljesítők tanúsítványt szerezhetnek.
CSBO-00003A tipikus és eltérő fejlődésA tipikus fejlődés jellemzői, az eltérő fejlődésmenet figyelemfelkeltő jelei a korai életkorban - ágazatközi együttműködést segítő képzésSZOC-Munk-CSBO-T-13/2018A minősített szociális továbbképzési programot elsősorban a kora gyermekkori intervenciós ellátórendszerben dolgozó gyermekvédelmi, gyermekjóléti és szociális, valamint az egészségügyi (gyermek ápolás és gondozás, mozgásterápia és fizioterápia, szülészeti ellátás, védőnői ellátás, rehabilitációs és életvezetést támogató, dietetika szakmacsoportok) terület szakemberei számára ajánljuk. Gyermekjóléti szolgáltatások területén kisgyermeknevelő, szaktanácsadó, gyógypedagógus munkakörben foglalkoztatottak számára a képzés munkakörhöz kötött továbbképzésnek számít. A képzés célja, hogy a kora gyermekkori intervencióban közreműködő szakemberek egységes szemléletben ismerjék meg a gyermeki fejlődés tipikustól eltérő jegyeit. A képzés időtartama 40 tanóra, jellemzően 5 oktatási nap. Formája szakmai tanfolyam (kontakt tanórás képzés). A továbbképzést sikeresen teljesítők 40 továbbképzési pontról Igazolást szerezhetnek.
CSBO-00006Megfigyelés és állapotmegismerésMegfigyelés és állapotmegismerés kora gyermekkorban (Felkészítés a fejlődési zavarok korai azonosítására)9/158/2018Az akkreditált pedagógus-továbbképzési programot elsősorban pedagógiai szakszolgálatban dolgozó gyógypedagógus, pszichológus, konduktor, gyógytornász, gyógytestnevelő szakemberek számára ajánljuk. A továbbképzés bevezető részében a résztvevők általános ismereteket szereznek az állapotmegismerés folyamatáról, hangsúlyozva a klasszifikáló, kategorizáló diagnosztikától a korszerű állapotmegismerésig ívelő szemléletváltást. A továbbképzés további tematikai egységeit a fejlődési zavarok egyes területei szerint definiálják. A fókuszban a szenzoros és szenzomotoros zavarok, a mozgászavarok, a globális fejlődési zavar, az intellektuális képességzavar, valamint a figyelemhiányos/hiperaktivitás-zavar tüneteit mutató kisgyermekek megfigyelése, a kommunikációs nehézségeket, nyelvfejlődési késést mutató kisgyermekek, az autizmusspektrum-zavar, érzékszervi fogyatékosságok állapotmegismerésének aktuális kérdései állnak. A képzés időtartama 30 tanóra, jellemzően 3 oktatási nap. Formája tanfolyam (kontakt tanórás képzés). A továbbképzést sikeresen teljesítők tanúsítványt szerezhetnek.
CSBO-00007Felismerés és támogatás"Felismerés és támogatás" - a kora gyermekkori intervencióról. Felsőfokú végzettséggel nem rendelkező szakemberek képzéseSZOC-Munk-CSBO-T-12/2018A minősített szociális továbbképzési programot elsősorban a szociális ágazatban és a köznevelés területén dolgozó, felsőfokú alapvégzettséggel (BSc, MSc) nem rendelkező, a kora gyermekkori intervencióban részt vevő szakemberek számára ajánljuk. Többek között bölcsődei szakgondozók, csecsemő- és kisgyermekgondozók és nevelők, bölcsődei dajkák, bölcsődei szolgáltatást nyújtó szakemberek, gyógypedagógiai asszisztensek, pedagógiai asszisztensek, gyógypedagógiai segítő munkatársak, gyermekotthoni asszisztensek, szociális asszisztensek, gondozók, gyermekfelügyelők, ápolók számára. Gyermekjóléti szolgáltatások területén kisgyermeknevelő munkakörben foglalkoztatottak számára a képzés munkakörhöz kötött továbbképzésnek számít. A továbbképzés a fogalmak tisztázásával kezdve elméleti áttekintést nyújt a kora gyermekkori intervenció tevékenységrendszeréről, a tipikus fejlődésmenet jellemzőiről, az eltérések jelzőtüneteiről és az érintettek köréről. Betekintést ad más ágazatok kora gyermekkori intervencióban betöltött szerepébe, tárgyalja a védőnői jelzőrendszer szerepét és a pedagógiai szakszolgálatok diagnosztikai tevékenységének működését, a gyógypedagógiai tanácsadás jelentőségét A képzés időtartama 30 tanóra, jellemzően 3 oktatási nap. Formája szakmai tanfolyam (kontakt tanórás képzés). A továbbképzést sikeresen teljesítő, szociális ágazatban dolgozó szakemberek 30 továbbképzési pontról Igazolást szerezhetnek.
CSBO-00010KORAITANA kora gyermekkori családközpontú tanácsadás és intervenció interdiszciplináris megközelítésben (ágazatok közötti együttműködés)9/110/2018A kora gyermekkori intervencióban résztvevő, illetve annak érintettjeivel kapcsolatban álló, iskoláskor előtti gyermekekkel és családjaikkal foglalkozó szakemberek – elsősorban: pszichológusok, gyógypedagógusok, gyógytornászok, konduktorok – a megszerzett ismeretek és az elsajátított tudás révén minél hatékonyabban támogassák az érintett szülőket, családokat, növelve ezáltal a szülők kompetenciaérzését, segítsék a szülő-szakember kapcsolat tudatos alakítását. Cél, hogy az ellátottak segítése ne csak a gyermek készségeinek, képességeinek fejlesztésére terjedjen ki, hanem a családi működésbe ágyazottság révén közvetve is hatást gyakorolhasson a gyermek fejlődésére. A továbbképzés konkrét tudáshoz juttatja a résztvevőket a korai intervenciós munka gyakorlati témakörében, hozzásegíti őket szakmai tudatosságuk és szakmai kompetenciájuk megéléséhez és alakításához, hogy ezáltal képesek legyenek kapcsolódni egy olyan interdiszciplináris team munkájához, melyben végzettségüknek megfelelően részt tudnak venni az eltérő fejlődés felismerésében, a korai segítségnyújtást igénylő gyermekek megfigyelésében, fejlesztésében, gondozásában.
CSBO-00011KORAITANA kora gyermekkori családközpontú tanácsadás és intervenció interdiszciplináris megközelítésben (ágazatok közötti együttműködés)SZOC-Munk-CSBO-T-14/2018A 30 órás továbbképzés célja, hogy a szociális ágazatban dolgozó felsőfokú alapvégzettséggel rendelkező, a kora gyermekkori intervencióban résztvevő, illetve annak érintettjeivel kapcsolatban álló, iskoláskor előtti gyermekekkel és családjaikkal foglalkozó szakembere elsősorban: pszichológusok, gyógpedagógusok, kisgyermeknevelők, mentálhigiénés szakemberek, családsegítő, családgondozó, esetmenedzser, tanácsadó munkatársak - a megszerzett ismeretek és az elsajátított tudás révén minél hatékonyabban témogassák az érintett szülőket, családokat, növelve ezáltal a szülők kompetenciaélményét és segítsék a szülő-szakember kapcsolat tudatos alakítását. Az ellátottak segítése ne csak a gyermek készséginek, képességeinek fejlesztésére terjedjen ki, hanem a családi működésbe ágyazottsága révén közvetve is hatást gyakorolhasson a gyermek fejlődésére. Célunk továbbá, hogy konkrét tudáshoz segítsük a képzés résztvevőit a korai intervenciós munka gyakorlati témakörében, hozzásegítsük őket szakmai tudatosságuk és kompetenciájuk megéléséhez és alakításához.
CSBO-00012KORAITANA kora gyermekkori családközpontú tanácsadás és intervenció interdiszciplináris megközelítésben (ágazatok közötti együttműködés)SZTK-A-13298/2019Célunk, hogy konkrét tudáshoz segítsük a képzés résztvevőit a korai intervenciós munka gyakorlati témakörében, hozzásegítsük őket szakmai tudatosságuk és kompetenciájuk megéléséhez és alakításához. A tanfolyam hozzásegíti a résztvevőket ahhoz, hogy az új elméleti és gyakorlati ismeretek, módszerek segítségével képesek legyenek kapcsolódni egy olyan interdiszciplináris team munkájához, melyben végzettségüknek megfelelően részt tudnak venni az eltérő fejlődés felismerésében, a korai segítségnyújtást igénylő gyermekek megfigyelésében, fejlesztésében, gondozásában. Képesek legyenek támogatni a szülőkkel való eredményes kommunikációt, a családok ellátásba kerülését és a gyermekeket kísérő szakemberek munkáját, az ellátásban érintett többi ágazat szereplőivel történő együttműködést. A továbbképzés attitűdformáló elemei az eltérő fejlődésű gyermekeket befogadó gyakorlatot támogatják a kisgyermekeket ellátó intézményekben. A tematikai egységekben szerepel a tanácsadás folyamatának, és a konzultációs beavatkozás jellemzőinek megismertetése. Kiemelt szerepet kap a releváns családterápiás összefüggések, a szolgáltatást igénybe vevők jellegzetes családdinamikai működésének megismerése is.
CSBO-00013PEDTANA pedagógiai tanácsadás szerepe a kora gyermekkori intervencióban9/34/2018!!!A különböző elméletalkotók, mind a pszichológia mind a neveléstudomány területén egyetértenek abban, hogy a kora gyermekkori fejlődésnek az egész személyiségfejlődést befolyásoló, meghatározó szerepe van. A szülők azonban nagyon ritkán kapnak felkészítést arra, hogy mit tehetnek azért, hogy ebben a szenzitív periódusban a legmegfelelőbb személyi és tárgyi környezetet biztosítsák gyermekük számára, illetve hová fordulhatnak, ha valami problémát észlelnek. Előfordul, hogy a szülők alapvető n
CSBO-00014PEDTANA pedagógiai tanácsadás szerepe a kora gyermekkori intervencióbanSZOC-Munk-CSBO-T-15/2018A különböző elméletalkotók, mind a pszichológia mind a neveléstudomány területén egyetértenek abban, hogy a kora gyermekkori fejlődésnek az egész személyiségfejlődést befolyásoló, meghatározó szerepe van. A szülők azonban nagyon ritkán kapnak felkészítést arra, hogy mit tehetnek azért, hogy ebben a szenzitív periódusban a legmegfelelőbb személyi és tárgyi környezetet biztosítsák gyermekük számára, illetve hová fordulhatnak, ha valami problémát észlelnek. A kora gyermekkori neveléssel foglalkozó szakemberek – kiemelten a kisgyermeknevelők és az óvodapedagógusok – szakértői annak, hogy hogyan lehet a kora gyermekkori fejlődést támogatni, optimális esetben a kiemelt figyelmet igénylő gyermekcsoportok ellátásáról is vannak információik. Fontos, hogy ezt a szakmai tudást a szülőkkel is meg tudják osztani, képesek legyenek a családi nevelés segítésére. A hagyományos képzések erre a segítő, támogató szerepre még nem készítették fel a kora gyermekkori neveléssel foglalkozó szakembereket, képzésünk célja ezt a hiátust csökkenteni, módszertani tudással támogatni a szakembereket, hogy minél hatékonyabban tudják a szülőket támogatni.
Figyelem!
Figyelem!
Figyelem! Biztosan kilép?